Interpelacja radnego dotycząca przyszłości Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Wodzisławiu Śląskim

Radny Łukasz Chrząszcz wystosował interpelację, w której porusza kwestię przyszłości Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) znajdujących się w Wodzisławiu Śląskim. Wyraził w niej swoje zaniepokojenie dotyczące potencjalnych zmian, które mogą nastąpić w wyniku wprowadzenia nowych przepisów.

Mówi on, że działkowcy na terenie całego kraju obawiają się, iż nowe regulacje prawne wpływające na planowanie przestrzenne gmin mogą stanowić zagrożenie dla istnienia części ROD. Podkreśla przy tym, że ta problematyka wywołuje sporo kontrowersji i niepewności.

Ekspertyzy prawników sugerują, że wprowadzane zmiany w przepisach nie wpłyną znacząco na sytuację ROD. Zgodnie z tą interpretacją, decyzja o ewentualnym zamknięciu ogrodów będzie nadal zależeć od decyzji lokalnej administracji miejskiej.

Radny Chrząszcz uważa, że działkowcy powinni być poinformowani o planach miasta, zarówno tych bieżących, jak i długofalowych. Pozwoliłoby to im zaplanować ewentualne inwestycje, takie jak instalacja elektryczności czy systemu wodociągowego na terenie swoich działek. Wyraził te obawy w dokumencie skierowanym do miejskich władz.