Nowa współpraca pomiędzy firmą PREVAC a szkołami w Wodzisławiu Śląskim na rzecz kształcenia przyszłych specjalistów

W powiecie wodzisławskim kolejne przedsiębiorstwo nawiązało współpracę ze szkołami, celem wspierania edukacji przyszłych ekspertów. Tym razem, to firma PREVAC z Rogowa, która podjęła się patronatu nad klasami w Zespole Szkół Technicznych oraz Zespole Szkół Ekonomicznych na terenie Wodzisławia Śląskiego. Porozumienia dotyczące tej współpracy zostały oficjalnie podpisane w Starostwie Wodzisławskim.

W myśl zawartych umów, spółka PREVAC Sp. z o.o. objęła rolę patrona dla klas kształcących się na stanowiska technik informatyk i technik programista w dwóch placówkach edukacyjnych Wodzisławia Śląskiego: Zespole Szkół Technicznych oraz Zespole Szkół Ekonomicznych. Umowy z ramienia powiatu parafowali starosta Leszek Bizoń oraz wicestarosta Barbara Chrobok, podczas gdy reprezentantką firmy była jej dyrektor generalna, pani Sylwia Gatnar. Na miejscu byli także dyrektorzy szkół – Maria Lach oraz Czesław Pieczka, którzy otrzymali umowy do dalszej realizacji bezpośrednio od starosty.

W ramach współpracy firmy z placówkami edukacyjnymi przewidziano szereg działań, w tym m.in. rozwijanie postaw przedsiębiorczych u uczniów, co ma sprzyjać ich aktywności na lokalnym rynku pracy, wprowadzenie nauczycieli i uczniów w świat nowoczesnych technologii wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, możliwość odbycia praktyk zawodowych wg ustalonego harmonogramu, organizowanie wycieczek dydaktycznych, wykładów i spotkań tematycznych dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych, a także współpraca przy ewentualnej modyfikacji programu nauczania, aby lepiej dostosować go do potrzeb firmy. Przewidziano też udział pracowników PREVAC Sp. z o.o. w prowadzeniu niektórych zajęć dydaktycznych.