Mariusz Blazy jednogłośnie wybrany na przewodniczącego Rady Miasta Wodzisław

W trakcie pierwszej sesji nowej kadencji Rady Miasta Wodzisław, Mariusz Blazy został jednomyślnie wybrany na jej przewodniczącego. Wybór ten był poparty przez wszystkich 21 radnych, którzy byli obecni podczas tego posiedzenia i głosowali „za” przyjęciem odpowiedniej uchwały.

Sesja, która odbywała się w murach wodzisławskiego magistratu, miała także inny ważny punkt porządku dziennego. Mieczysław Kieca, prezydent miasta wybrany na kolejną kadencję, złożył przysięgę. To dla niego już piąta kadencja w tym stanowisku.

Po tych formalnościach, radni przystąpili do wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta. Na listę kandydatów na to stanowisko trafili: Mirosław Nowak, Roman Kapciak oraz Alan Szatyło. Po procesie głosowania ostateczne decyzje zapadły – wiceprzewodniczącymi zostali Roman Kapciak i Alan Szatyło.