Oficjalne otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej w Bełsznicy i Rogowie

26 września przypadała data oficjalnego oddania do użytku zaktualizowanej trasy powiatowej numer 3512 S, zlokalizowanej przy ulicy Raciborskiej w Bełsznicy oraz Rogowie. Kwota, jaka została przeznaczona na ten cel, przekroczyła 8 milionów złotych.

Planowana modernizacja drogi obejmowała stworzenie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, instalację kanalizacji deszczowej, budowę dodatkowych chodników, a także przebudowę sieci energetycznej znajdującej się wzdłuż trasy. Ostatecznie udało się zrealizować remont blisko dwukilometrowego odcinka drogi, aż do miejsca, gdzie krzyżuje się ona z ulicą Sportową w Rogowie.

Pomoc finansową na sfinansowanie tej inwestycji władze powiatu uzyskały z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota ta wyniosła 4,5 miliona złotych. Pozostałe środki zostały współfinansowane przez Powiat Wodzisławski oraz Gminę Gorzyce – każde z tych podmiotów dołożyło się po połowie z własnych budżetów.

Zmodernizowanie ulicy Raciborskiej jest częścią większego projektu, który Powiat rozpoczął we współpracy z Gminą Gorzyce w 2019 roku. Od tego momentu udało się całkowicie zaktualizować ponad 5 kilometrów drogi. Całość tej inwestycji pochłonęła kwotę 22 milionów złotych – podaje starostwo wodzisławskie.