Zmiany kierownicze w śląskich komendach policyjnych

Na stanowiska szefów w trzech kluczowych jednostkach Policji na Śląsku zostały oficjalnie powołane nowe osoby. Proces zmian kadrowych miał miejsce w Wodzisławiu Śląskim, Bielsku-Białej oraz Tychach. Kluczową rolę w procedurze wręczenia rozkazów personalnych odgrywał nadinsp. Roman Rabsztyn, pełniący funkcję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Podczas spotkania zorganizowanego we wtorek, 31 października, w siedzibie Śląskiej Policji, podjęto decyzje o oficjalnym powołaniu nowych liderów na stanowiska kierownicze w wymienionych jednostkach. To ważne wydarzenie stanowiło kulminacyjny punkt procesu zmian kadrowych.