Debiutowe spotkanie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w nowej kadencji samorządowej

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach stał się miejscem pierwszego posiedzenia Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w bieżącej kadencji samorządowej. Wśród uczestników tego wydarzenia znalazł się Śląski Wojewoda, Marek Wójcik.

Głównym celem zebrania było omówienie kwestii związanych z kooperacją w obszarze bezpieczeństwa publicznego i zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Dodatkowo, poruszono zagadnienie roli burmistrza i wójta w kontekście zapewnienia odpowiedniej kontroli zarządczej.

Spotkanie zostało wzbogacone prezentacją dotyczącą aktualnych problemów prawnych, na które napotykają średnie i małe gminy. Ekspozycję tę przedstawiła Iwona Andruszkiewicz, pełniąca funkcję Zastępcy Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego.