Konferencja na temat działań edukacyjnych skupiających się na języku, kulturze i tożsamości śląskiej z udziałem Minister Edukacji Narodowej

W przestronnym westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego miało miejsce ważne wydarzenie – konferencja prasowa na temat „Działania edukacyjne w obszarze języka, kultury i tożsamości śląskiej”. Cieszyła się ona wyjątkowym zainteresowaniem, ponieważ jej uczestnikami byli Minister Edukacji Narodowej – Barbara Nowacka, Posłanka na Sejm RP – Krystyna Szumilas, Senator Halina Bieda oraz Marek Wójcik, Wojewoda Śląski.

Nadrzędnym zagadnieniem podczas tego spotkania była kwestia tożsamości śląskiej. Podczas dyskusji podjęto także temat spotkania z radami młodzieżowymi. W trakcie konferencji Barbara Nowacka, pełniąca obowiązki Ministra Edukacji, odniosła się do kontrowersyjnej decyzji prezydenta dotyczącej weta ustawy o języku śląskim.

„Zatrzymaliśmy w budżecie środki finansowe przeznaczone na rok bieżący, które miały wspierać język śląski. Obecnie te fundusze zostaną przeznaczone na wsparcie kultury i tożsamości śląskiej.” – zaznaczyła podczas swojego wystąpienia Minister Barbara Nowacka.

Wojewoda Śląski, Marek Wójcik, podkreślił jak kluczowa jest ta pomoc rządu RP w zakresie zachowania regionalnej tożsamości.

„Przed przystąpieniem do prac zespołu specjalistów, planujemy rozmowy z młodzieżą na temat podstaw programowych. Takie spotkanie ma miejsce jeszcze w czerwcu. Jest nam niezmiernie ważne poznać oczekiwania młodych ludzi względem podstaw programowych” – wyjawiła Ministra Barbara Nowacka.