Dramat mieszkańców Wodzisławia Śląskiego: podtopienia w piwnicach

Od miesiąca lipca tego roku, mieszkańcy bloku przy ulicy Kokoszyckiej 180 w Wodzisławiu Śląskim doświadczają ciągłych problemów z zalewaniem ich piwnic. Sytuacja ta stała się już częścią ich codzienności, szczególnie przez ostatnie dwa tygodnie. Przyczyną jest awaria kanalizacji, która sprawia, że nieczystości zalewają piwnicę. To powoduje niemały dramat dla mieszkańców tego bloku, wśród których są chorzy ludzie oraz małe dzieci. Dopiero po interwencji zarządcy budynku w piątek, 13 października, rozpoczęto prace naprawcze.

Mieszkańcy bloku przy ulicy Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śląskim od pewnego czasu doświadczają potwornego kłopotu z zalaną piwnicą. Nieczystości co jakiś czas zalane były gromadzone w tej przestrzeni. Od sierpnia do zeszłego tygodnia w tym miejscu regularnie interweniowało Zakład Usług Komunalnych (WUKO), które odpompowywało zanieczyszczenia z piwnicy. Mimo to, sytuacja ta powtarzała się cyklicznie. Po pierwszych oględzinach, nie stwierdzono awarii instalacji, a jedynie nieprawidłowego użytkowania. To wywołuje duże zmartwienie wśród mieszkańców, wśród których są starsi i chorzy ludzie, a także dzieci.

Od lipca, co kilka dni piwnica była zalana wodą i nieczystościami. Pomimo regularnej interwencji WUKO sytuacja jest coraz gorsza. Zapach jest nie do zniesienia – jedno z okien musiało pozostać otwarte, ponieważ smród dociera nawet z podwórka – relacjonują mieszkańcy.