Nowe zasady w 10. edycji programu „Zielona Pracownia” ogłoszone przez WFOŚiGW w Katowicach

Jubileuszowa, dziesiąta odsłona inicjatywy „Zielona Pracownia”, prowadzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zyskała nowe ramy działania.

Zasady dotyczące aplikowania uległy zmianie. Komplet dokumentów, koniecznych do udziału w konkursach na projekt pracowni (Zielona Pracownia_Projekt’2024) oraz jej realizację (Zielona Pracownia’2024), musi zostać przesłany wyłącznie za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na skrzynkę podawczą WFOŚiGW lub korzystając z usługi e-Doręczeń.

Konkurs na kreowanie planu pracowni „Zielona Pracownia_Projekt’2024” jest dedykowany dla szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz średnich zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, które nie dysponują pracowniami stworzonymi przy użyciu funduszy z WFOŚiGW w Katowicach. Celem konkursu jest opracowanie propozycji szkolnej pracowni, która służyć będzie naukom o przyrodzie – biologicznym, ekologicznym, geograficznym, geologicznym czy chemiczno-fizycznym. Propozycje będą oceniane pod kątem idei na zagospodarowanie przestrzeni pracowni – jej funkcjonalności, estetyki, kreatywności, innowacyjności rozwiązań, a także różnorodności pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia oraz zasadności ich zakupu.