Nowoczesny sprzęt dla strażaków w Wodzisławiu Śląskim finansowany z budżetu Powiatu

Powiatowy Magazyn Zarządzania Kryzysowego otrzymał nowy, niezbędny do prawidłowej realizacji działań ratowniczych, sprzęt. Powiat Wodzisławski wręczył strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim aparaty powietrzne do pracy w strefie zadymienia oraz wentylator akumulatorowy, służący do oddymiania pomieszczeń. Zakupiony sprzęt, wart blisko 130 tysięcy złotych, jest już aktywnie wykorzystywany przez strażaków.

Dodatkowo, za kwotę przekraczającą 107 tysięcy złotych, zakupione zostało urządzenie kontrolne Labtec PRO Light. Jest ono przeznaczone do serwisowania sprzętu ochrony dróg oddechowych. Urządzenie wyposażone jest w przyłącza do badania aparatów firm Honeywell i Interspiro. Instrument ten pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa strażaków z wodzisławskiej Komendy Powiatowej PSP, umożliwiając prawidłowe przygotowanie do działań sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Aparaty powietrzne są niezbędnym elementem wyposażenia strażaków, umożliwiającym pracę w strefach zadymienia oraz miejscach z ograniczoną możliwością oddychania powietrzem atmosferycznym, takich jak strefy skażone, toksyczne lub o obniżonej zawartości tlenu. Wszystkie aparaty powietrzne muszą być regularnie poddawane przeglądom i badaniom technicznym na specjalistycznym sprzęcie. Procedury te obejmują przeglądy doraźne po każdym użyciu sprzętu, bez względu na to, czy został on wykorzystany podczas ćwiczeń czy działań ratowniczych, przeglądy roczne oraz tzw. przeglądy główne, które powinny mieć miejsce minimum co 5 lat. Po każdej czynności serwisowej, takiej jak wymiana uszczelek czy manometru, konieczne jest przeprowadzenie testów sprawności.