Ośrodek medyczny w Wodzisławiu Śląskim zawiesza przyjmowanie porodów

W wyniku problemów kadrowych, szpital położony w Wodzisławiu Śląskim podjął decyzję o tymczasowym wstrzymaniu realizacji porodów. Decyzja ta wymusza na przyszłych matkach konieczność szukania innych placówek medycznych na terenie sąsiednich miast. Jest to kolejna tego typu sytuacja w bieżącym roku, gdzie problemy związane z brakiem personelu medycznego prowadzą do tymczasowego zawieszenia działalności jednego z oddziałów szpitala w Wodzisławiu Śląskim.

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, działalność oddziału neonatologicznego oraz traktu porodowego musiała zostać przerwana na skutek nieprzewidzianej absencji jednego z lekarzy, co niewątpliwie wpłynęło na prawidłowe funkcjonowanie tych części placówki.

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim potwierdziło te informacje, wyjaśniając, że konieczność zawieszenia przyjmowania pacjentek wynika z niespodziewanego zachorowania i konieczności poddania się leczeniu zabiegowemu kierownika oddziału neonatologicznego. Jego nagła absencja spowodowała trudności w zapewnieniu odpowiedniej obsady lekarskiej zarówno w praktyce podstawowej, jak i dyżurowej.