Podsumowanie kadencji parlamentarzysty Adama Gawędy i wpływ inwestycji rządowych na jego region

W rozmowie z posłem Adamem Gawędą, pochodzącym z Wodzisławia Śląskiego, omawiamy sprawy dotyczące inwestycji ze wsparciem rządowym, które miały miejsce w jego okręgu wyborczym, obejmującym ziemię wodzisławsko-raciborsko-jastrzębsko-żorską. Podczas swojej kadencji parlamentarnej, poseł Gawęda miał znaczne zaangażowanie w działalność sejmową, co potwierdzają liczby: 81 wystąpień poselskich, sześć interpelacji, trzy pytania bieżące oraz trzy oświadczenia. Był również aktywny w pracach komisji sejmowych, w tym Komisji Infrastruktury oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. Nie można też zapomnieć o jego wkładzie jako członka Parlamentarnego Zespołu ds. Transformacji Regionów Górniczych.

Przez ostatnie lata na terenie okręgu posła Gawędy realizowane były liczne inwestycje z dofinansowaniem rządowym. Choćby budowa Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna, na którą przeznaczono setki milionów złotych z budżetu państwa, czy też przykład modernizacji Ośrodka Rekreacyjnego Balaton w Wodzisławiu Śląskim. Ten ostatni projekt otrzymał blisko 12,8 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, co znacznie przyczyniło się do jego realizacji.