Nowy system nauczania w podstawówkach Wodzisławia Śląskiego

Wszystkie szkoły podstawowe w Wodzisławiu Śląskim będą od nowego roku szkolnego stosować innowacyjny system nauczania. Czworo dni tygodniowo będzie przeznaczone na tradycyjne lekcje, natomiast piątek zostanie poświęcony na realizowanie projektów edukacyjnych. To pierwsze takie miejsce w Polsce, gdzie samorząd zdecydował się wprowadzić takie rozwiązanie.

Mieczysław Kieca, prezydent miasta, wyraził swoje poparcie dla wprowadzanych zmian. Jego zdaniem, nowoczesna oświata powinna przygotowywać uczniów do sprostania wyzwaniom XXI wieku w jak najskuteczniejszy sposób. Zaznaczył również, że proces ten będzie wprowadzany stopniowo, ze względu na niemożność jednoczesnej adaptacji we wszystkich szkołach i rocznikach. Wyraził także swoje obawy dotyczące niektórych reform edukacyjnych proponowanych przez ministra edukacji, które jego zdaniem mogą prowadzić do cofania się z jakością kształcenia.