Prezydent Wodzisławia Śląskiego poszukuje kandydatów do komisji oceniającej oferty w zakresie ochrony i promocji zdrowia na 2024 rok

Kierownictwo miasta Wodzisław Śląski, pod przewodnictwem Prezydenta, wyraziło chęć rekrutacji członków do specjalnie utworzonej komisji konkursowej. Komisja ta ma za zadanie zapewnienie profesjonalnej oceny złożonych ofert w otwartym konkursie. Oferty te dotyczą realizacji zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego, a ich nadrzędnym celem jest ochrona i promocja zdrowia mieszkańców. Zakres działań obejmuje również działalność leczniczą, definiowaną przez ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w tej prestiżowej komisji mogą zgłosić swoją kandydaturę najpóźniej do 26 stycznia 2024 roku. Aplikacje można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, które mieści się przy ulicy Bogumińskiej 4B i przyjmuje zgłoszenia w standardowych godzinach pracy urzędu. Alternatywnie, aplikacje można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej.