Proces zgłaszania kandydatów do nagrody "Złoty Wawrzyn" w Wodzisławiu Śląskim

Od 2014 roku, w mieście Wodzisław Śląski, wręczana jest wyjątkowa nagroda o nazwie „Złoty Wawrzyn”. Jest to wyróżnienie dla mieszkańców lub instytucji, które wykazały się znaczącymi osiągnięciami w różnych dziedzinach jak gospodarka, nauka, kultura, sport czy działalność społeczna. Nagrodzeni tym laurem zostali już takie osobistości jak Stanisław Oślizło czy Kazimierz Cichy, a także zasłużone dla miasta organizacje jak Wodzisławski Chór Mieszany „Jadwiga”. Do końca maja każdego roku, można wysuwać nominacje do tej prestiżowej nagrody.

Regulamin przyznawania „Złotego Wawrzyna”, zaakceptowany przez radnych miasta, określa grupę osób uprawnionych do zgłaszania kandydatów. Są to: przewodniczący Rady Miejskiej, komisje rady miejskiej, prezydent miasta, organizacje pozarządowe zlokalizowane w Wodzisławiu Śląskim oraz grupy składające się z co najmniej 100 mieszkańców tego miasta.

Formularz zgłoszeniowy do nagrody jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta, a także na stronie internetowej miasta. Na stronie można także znaleźć listę osób popierających kandydaturę oraz klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z zaakceptowaną klauzulą powinien trafić do Urzędu Miasta najpóźniej do 31 maja każdego roku. Po tym terminie, wszystkie przesłane wnioski są oceniane przez Kapitułę Nagrody. Osoba, która zostanie uhonorowana „Złotym Wawrzynem”, otrzymuje specjalną statuetkę.