Program „Rehabilitacja 25 plus" kontynuowany przez Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Z inicjatywy Powiatu Wodzisławskiego od początku września bieżącego roku, dokładniej od 7-go, Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim zaczyna realizować już szóstą odsłonę programu „Rehabilitacja 25 plus”. Projekt ten skierowany jest do niepełnosprawnych absolwentów placówek takich jak ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, ośrodki rewalidacyjno-wychowawczych czy szkoły specjalne przygotowujące do pracy.

Rok szkolny 2023/2024 przyniesie wsparcie dla 32 osób, które zostaną objęte programem. Aktualna edycja projektu „Rehabilitacja 25 plus” ma wartość 1 152 000,00 złotych i finansowana jest w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Od momentu inauguracji projektu, czyli od sześciu lat temu, suma środków pozyskanych z PFRON na jego realizację przekroczyła już 5 milionów złotych.

Dzięki zdobytym funduszom, absolwenci instytucji z siedzibą przy ulicy Kopernika w Wodzisławiu Śląskim mają szansę na dalsze wsparcie i pomoc. Poza tym, dzięki dofinansowaniu, szkoła ma możliwość poszerzenia swojego zaplecza dydaktyczno-terapeutycznego o cenne urządzenia, sprzęty oraz pomoce dydaktyczno-terapeutyczne.