Publiczne Przedszkole nr 1 w Wodzisławiu Śląskim krok bliżej modernizacji – ogłoszono przetarg

Wszystko wskazuje na to, że zabytkowy budynek Publicznego Przedszkola nr 1 w Wodzisławiu Śląskim jest o krok od podjęcia prac modernizacyjnych. Starania o uruchomienie procesu modernizacji zyskały na dynamice po ogłoszeniu przetargu na wykonanie nie tylko dokumentacji projektowej, ale także robót budowlanych, realizowanych w systemie „projektuj i buduj”. Ofertę można składać do 4 lipca, do godz. 8:00.

Przedmiotem omawianej inwestycji jest stworzenie dokumentacji projektowej a następnie przeprowadzenie prac budowlanych, które mają na celu modernizację historycznej nieruchomości. Wymienione działania mają objąć również dostosowanie obiektu do obowiązujących norm ochrony przeciwpożarowej oraz rozbiórkę części gospodarczej budynku. Nieruchomość, która skupia na sobie uwagę tych działań, zlokalizowana jest przy ul. Pośpiecha 7 w Wodzisławiu Śląskim.

Plan inwestycyjny zakłada opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń, a także uzyskanie decyzji na prowadzenie robót budowlanych. Przy tym wszystkim inwestycja będzie obejmować przeprowadzanie prac budowlano-montażowych, które będą realizowane zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

Obecnie czterokondygnacyjny budynek, o statusie zabytku, pełni funkcję publiczną. W jego wnętrzu znajdują się pomieszczenia użyteczności publicznej dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. Budynek jest czynny od godz. 6:00 do 17:00 i w tym czasie może pomieścić do 95 osób, w tym 75 dzieci. W przeszłości nieruchomość była domem Edwarda Ruszcza. Budynek jest objęty nadzorem konserwatorskim i wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.