Wodzisław Śląski wygrał w sądzie ze Skarbem Państwa. W tle milion złotych!

Na początku marca 2023 sąd I instancji wydał wyrok nakazujący Skarbowi Państwa wypłatę kwoty ponad milion złotych z tytułu zaległości w finansowaniu przez państwo zadań zleconych. Wyrok nie jest prawomocny i chociaż trwa już cztery lata, zapewne nie skończy się w tym roku.

Przed Sądem Okręgowym w Katowicach trwa spór między Skarbem Państwa a Wodzisławem Śląskim. Miasto wykazało, że państwo nie przeznacza dostatecznych środków na pokrycie kosztów związanych z zadaniami zleconymi. Były to między innymi działalność urzędu stanu cywilnego oraz wydziału spraw obywatelskich. Wodzisław jako jedna z niewielu gmin w regionie, zdecydowała się podjąć odpowiednie kroki w tej sprawie.

Sąd I instancji nakazał Skarbowi Państwa wypłatę na rzecz miasta kwoty 715 tysięcy złotych wraz z odsetkami liczonymi do 2017 roku. Daje to kwotę ponad jednego miliona złotych. Wyrok jednak nie jest prawomocny, a reprezentanci Skarbu Państwa już zapowiedzieli odwołanie.