Wodzisławski Klub Seniora – miejsce spotkań i integracji dla osób po 60. roku życia

Promocją aktywnych form spędzania czasu wolnego dla seniorów z Wodzisławia Śląskiego zajmuje się Klub Seniora, którego zarządzaniem zajął się Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego poprzez swoje Biuro Spraw Społecznych.

Klub, będący miejscem nieformalnych spotkań i integracji dla osób powyżej 60. roku życia, niepracujących zawodowo, uruchomiono dzięki realizacji Wieloletniego Programu „Senior+”, który obejmował lata 2015-2020. Dzięki temu w jego składzie znalazły się takie pomieszczenia jak kuchnia, wyposażona we wszystkie niezbędne sprzęty, urządzenia i naczynia konieczne do przygotowania i konsumpcji posiłków, szatnia, łazienki, pokój przeznaczony do gier oraz miejsce na spotkania i pomieszczenie ogólnodostępne.

Osoby zainteresowane działalnością Klubu Seniora mają możliwość uzyskania więcej informacji na ten temat odwiedzając stronę internetową [link otwiera się w nowym oknie].

Dane kontaktowe do Klubu to:
Wodzisławski Klub Seniora
ul. św. Jana 17
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 509 271 987