Wodzisławskie Centrum Praw Kobiet – nowa inicjatywa na rzecz wsparcia kobiet

Z ogromną radością informujemy, że 8 marca bieżącego roku swoje podwoje otworzy Wodzisławskie Centrum Praw Kobiet. Jest to inicjatywa o niezaprzeczalnej randze, której zadaniem będzie udzielanie wsparcia kobietom we wszystkich możliwych sferach życia. W ramach działalności tej placówki, kobiety będą miały szansę uzyskać wsparcie prawnicze, emocjonalne, edukacyjne oraz odkryją tam miejsce wolne od zagrożeń. Siedziba Centrum znajdować się będzie w budynku Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla”, przy ulicy Czyżowickiej 29B.

Do zadań pełnionych przez Wodzisławskie Centrum Praw Kobiet należeć będzie m.in. świadczenie dyżurów przez adwokat Annę Piotrowską – wybitną specjalistkę w obszarze praw kobiet. Dyżury te będą odbywać się w każdy czwartek między godzinami 15:00 a 20:00. Placówka ta ma za zadanie przede wszystkim pomoc osobom doświadczającym przemocy, prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy, ochronę praw dzieci i młodzieży, aktywizację zawodową kobiet oraz walkę z dyskryminacją. Centrum zamierza również organizować warsztaty i szkolenia.

Centrum Praw Kobiet to rezultat działań podjętych przez Wodzisławską Inicjatywę Kobiet, której głównym celem jest uważne wsłuchanie się w potrzeby kobiet i stworzenie społeczności opartej na równości i wzajemnym szacunku.