Wprowadzenie nowego rozkładu jazdy oraz dwóch nowych przystanków kolejowych przez Koleje Śląskie

W niedzielę, Koleje Śląskie wprowadziły znaczące modyfikacje w swoim rozkładzie jazdy. Te zmiany oznaczają, że pociągi będą teraz zatrzymywać się na dwóch dodatkowych stacjach – Wodzisławiu Śląskim i Pawłowicach.

Dnia 10 grudnia, w odpowiedzi na rosnące potrzeby pasażerów, Koleje Śląskie zdecydowały się na implementację grudniowej aktualizacji swojego rozkładu jazdy. Zmiany te obejmują wprowadzenie nowych relacji, dodanie kolejnych kursów, jak również szereg modyfikacji w obecnie obowiązującym harmonogramie. Wszystko to ma na celu lepsze dostosowanie się do najważniejszych projektów inwestycyjnych na terenie Śląska, co podkreślają przedstawiciele spółki.

Modernizacja magistrali E-65 na odcinku od Będzina do Zebrzydowic to główny czynnik kształtujący roczny rozkład jazdy Kolei Śląskich. Ponadto, w planach jest kontynuacja modernizacji tzw. magistrali węglowej (linia kolejowa nr 131) na odcinku pomiędzy Chorzowem Batorym a Nakłem Śląskim. W planach na najbliższy rok jest także rozpoczęcie przebudowy linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka.

W ramach zaplanowanych prac na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy, przewidziane są także liczne remonty oraz prace budowlane związane z wiaduktami. Szczególnie intensywne prace planowane są w Bielsku-Białej, Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie oraz na odcinku między Trzebinią a Krakowem.