Wzrost liczby miejsc żłobkowych w Wodzisławiu Śląskim dzięki dofinansowaniu z Programu "MALUCH+” 2022-2029

Środki uzyskane od Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w Wieku do Trzech Lat „MALUCH+” na lata 2022-2029 umożliwiły miastu Wodzisław Śląski stworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych. Przewidziane są one na parterze istniejącego Przedszkola Publicznego nr 9, które jest częścią Zespołu Szkół nr 1. Umowa z projektantem została podpisana 1 marca, a następnie rozpoczną się dzieła projektowe i organizacyjne. Realizacja prac budowlanych zaplanowana jest na rok 2025.

19 stycznia 2023 roku uruchomiono nabór wniosków o dofinansowanie z funduszy Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi do lat Trzech “MALUCH+” 2022-2029. Proces trwał do 19 lutego tego samego roku. Finalne wyniki naboru ogłoszone zostały 28 kwietnia, wykazując, że zgłoszono łącznie 2256 wniosków o wsparcie finansowe.

Szczegółowy podział zgłoszeń prezentuje się następująco: 1008 wniosków (45%) zostało złożonych przez gminy, a pozostałe 1248 (55%) przez różne inne podmioty. Oceny wniosków dokonały urzędy wojewódzkie. W rezultacie zaakceptowano 991 zgłoszeń od gmin oraz 1069 od podmiotów niepublicznych. Wśród zakwalifikowanych zgłoszeń znalazł się również wniosek złożony przez miasto Wodzisław Śląski.