Planowany rozwój infrastruktury drogowej w Wodzisławiu Śląskim: nowe parkingi i plac do nauki jazdy rowerem

Komenda Zarządu Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim niedawno zatwierdziła umowę na realizację nowego projektu, który przewiduje rozbudowę infrastruktury drogowej przy ulicy Owocowej. Plan zakłada budowę dodatkowych miejsc parkingowych i specjalnego placu manewrowego przeznaczonego do nauki jazdy rowerem. Wykonawca wybrany do zrealizowania tego zadania otrzymał pięciomiesięczny termin na ukończenie prac od chwili oficjalnego przekazania terenu budowy.

Wybranym do realizacji inwestycji partnerem jest tarnogórska firma General Development Sp. z o.o. Budżet przewidziany na realizację projektu, obejmującego stworzenie nowych miejsc parkingowych oraz placu dla przyszłych rowerzystów, wynosi nieco ponad 801 tys. zł. Końcowy termin realizacji przedsięwzięcia został wyznaczony na 5 miesięcy od momentu przekazania terenu budowy firmie.

Celem projektu jest utworzenie osiemnastu nowych miejsc postojowych, w tym dwóch dedykowanych dla osób niepełnosprawnych, w bliskim sąsiedztwie publicznych obiektów użytkowych. Plan zakłada także powstanie specjalnego placu manewrowego, gdzie dzieci będą mogły bezpiecznie uczyć się zasad ruchu drogowego i zdobywać karty rowerowe. W planach jest również utwardzenie dodatkowego obszaru, który jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, będzie wykorzystywany do przechowywania śniegu podczas sezonu zimowego.

Planowane prace obejmują szereg zadań, w tym m.in.: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, budowę kanalizacji deszczowej, instalację zewnętrznego oświetlenia, wymianę gruntu nośnego, aranżację podbudowy, nawierzchni i poboczy oraz montaż barier drogowych. Projekt przewiduje także wprowadzenie małej architektury oraz nasadzenie drzew.