Złoty Wawrzyn Wodzisławia Śląskiego – prestiżowe wyróżnienie dla lokalnych osobistości i instytucji

W mieście Wodzisław Śląski od 2014 roku wprowadzono specjalną formę uznania dla obywateli i organizacji, które wykazują znaczącą aktywność w różnych dziedzinach takich jak ekonomia, nauka, kultura, sport czy inicjatywy społeczne. Ta nagroda, o nazwie „Złoty Wawrzyn”, została wręczona do tej pory takim osobom jak Stanisław Oślizło, a także instytucjom jak Wodzisławski Chór Mieszany „Jadwiga” oraz Kazimierz Cichy. Okres zgłaszania kandydatów do tej prestiżowej nagrody przypada na pięć pierwszych miesięcy roku – od 1 stycznia do końca maja.

Regulamin przyznawania „Złotej Wawrzyny”, zatwierdzony przez miejscowych radnych, określa kto może zgłosić kandydaturę do tej nagrody. Są to: przewodniczący Rady Miejskiej, komisje rady, prezydent miasta, organizacje pozarządowe mające siedzibę w Wodzisławiu Śląskim oraz grupa składająca się z co najmniej 100 mieszkańców tego miasta.

Formularz zgłoszeniowy do tej nagrody jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta, a także można go pobrać ze strony internetowej miasta [link otwiera nowe okno]. Oprócz formularza, należy również złożyć listę osób popierających daną kandydaturę [link otwiera nowe okno] oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych [link otwiera nowe okno]. Gotowe dokumenty powinny trafić do Urzędu Miasta najpóźniej 31 maja danego roku. Po tym terminie Kapituła nagrody rozpatruje wszystkie wnioski. Osoba lub instytucja, która otrzyma „Złoty Wawrzyn”, zostaje również uhonorowana unikalną statuetką.