Kulminacja sezonu rolniczego – Zakończenie żniw w Gminie Mszana

Dożynki gminne, które odbyły się w Mszanie, niewątpliwie były jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku. Scenę dla tej rolniczej uczty dostarczyło sołectwo Gogołowa. Tegoroczna ceremonia dożynkowa była szczególnie ważna, ponieważ gmina świętowała półwiecze swojego istnienia.

Główne uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Połomi. Państwo Gabriela i Mariusz Pietrzakowie z Gogołowej pełnili rolę Starostów tegorocznych Dożynek Gminnych. Koronę dożynkową wnosili do ołtarza Renata Sobik, reprezentująca KGW Gogołową, oraz Tomasz Połednik – członek Rady Sołeckiej z Gogołowej. W trakcie liturgii słowo skierowane do zgromadzonych rolników wygłosił proboszcz Marek Długajczyk, asystowany przez ks. Jana Joszkę. Uroczystość była dodatkowo ozdobiona obecnością pocztów sztandarowych.

Przed godziną 14:00 z terenu Gogołowej ruszył w stronę centrum imponujący korowód dożynkowy, składający się z kilkudziesięciu pojazdów. Rolnicy prezentowali na nim nowoczesne maszyny, a mieszkańcy i lokalne organizacje zaprezentowały swoją kreatywność na przyczepach. Wśród nich emeryci rozkoszujący się „dubajskim” luksusem, satyryczne odniesienia do nadchodzących wyborów, pracownicy Urzędu Gminy wcielający się w postacie budowlańców, Rada Sołecka z Mszany przemieniona w stado bocianów i uczniowie miejscowej szkoły występujący jako dzikie zwierzęta. Atmosfera była pełna kolorów i radości.

Na boisku w Gogołowej odbyła się część oficjalna święta dożynek, która obejmowała uroczyste przekazanie chleba i korony, prezentacje artystyczne oraz wręczenie nagród dla wybitnych rolników. Chleb dożynkowy wójtowi gminy przekazali Starościna i Starosta Dożynek – państwo Pietrzakowie, a koronę Renata Sobik i Paweł Zoremba.