Nowe warunki współpracy: Sławomir Kulpa powraca na stanowisko dyrektora w Muzeum w Wodzisławiu Śląskim

Prezydent Wodzisławia Śląskiego, Mieczysław Kieca, z dniem 30 listopada podjął decyzję o odwołaniu Sławomira Kulpę z funkcji dyrektora Muzeum w Wodzisławiu Śląskim. Jak się jednak okazało, decyzja ta była jedynie formalnością związaną ze zmianą warunków zatrudnienia Pana Kulpę. Od 2 grudnia został on bowiem ponownie powołany na to samo stanowisko, lecz tym razem na podstawie kontraktu menadżerskiego.

Mieczysław Kieca udzielił wyjaśnień dotyczących tej sytuacji. Prezydent wskazał, że podjęcie tej niecodziennej decyzji było podyktowane koniecznością dojścia do porozumienia z dyrektorem w kwestii misji muzeum i sposobu jego zarządzania. 30 listopada, po dojściu do porozumienia, podjął decyzję o odwołaniu dyrektora, by dzień później powołać go ponownie, już na nowych warunkach. Od 2 grudnia Sławomir Kulpa działa już jako dyrektor na podstawie trzyletniego kontraktu menadżerskiego.

Prezydent Wodzisławia Śląskiego przyznał, że podczas rozmów z dyrektorem muzeum dochodziło do konfliktów na tle organizacji pracy. Zdaniem prezydenta Kieca, argumenty dyrektora były przekonywujące i postanowił on wycofać się z procedury odwołania. Poprosił również o opinie stowarzyszenia związkowego na ten temat, które nie były jednoznaczne. Stąd podjęto decyzję o daniu sobie jeszcze jednej szansy i przejściu na kontrakt menadżerski, zgodnie z obowiązującym prawem.