Planowane przekształcenie centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim: nowy dworzec autobusowy w budowie

W najbliższym czasie, miasto Wodzisław Śląski planuje podjąć się realizacji ambitnego projektu, który zapowiadany jest już od pewnego czasu. Chodzi o stworzenie nowego dworca autobusowego, który ma być kluczowym elementem rozbudowy lokalnego centrum przesiadkowego.

Nowo powstały dworzec autobusowy na terenie Starego Miasta w Wodzisławiu Śląskim to tylko część szeroko zakrojonego planu rozbudowy Centrum Przesiadkowego. Te plany mają zostać wprowadzone w życie w najbliższych latach. Wizualizacja przyszłego wyglądu tego terenu została niedawno zaprezentowana przez władze miasta.

Według prezentowanej koncepcji, nowy dworzec będzie miał nie tylko funkcjonalne, ale i estetyczne znaczenie dla miasta. Planowany jest z wykorzystaniem naturalnej skarpy, która będzie pełnić rolę amfiteatru. Co więcej, budynek zostanie wyposażony we wszelkie niezbędne instalacje sanitarnych i elektrycznych. Projekt obejmuje również utworzenie ciągu wiat przystankowych oraz zajezdni autobusowej z dodatkowymi wiatami.

Projekt przewiduje również stworzenie nawierzchni utwardzonych, nawierzchni drogowych oraz ścieżki pieszo-rowerowej. Na terenie dworca pojawi się także mała architektura oraz nowoczesne oświetlenie. Dodatkowo, przewidziane są prace związane z odwodnieniem terenu z wód opadowych oraz posadzeniem nowych roślin, co ma na celu stworzenie przyjaznej przestrzeni dla podróżujących i mieszkańców Wodzisławia Śląskiego.