Rusza nabór wniosków do nagrody Złotego Wawrzyna. Jeżeli masz swojego kandydata, musisz się pospieszyć!

Nagroda Złoty Wawrzyn jest przyznawana przez prezydenta miasta na wniosek kapituły nagrody. Otrzymuje je osoba która zamieszkuje w Wodzisławiu Śląskim lub też identyfikuje się ze społecznością Wodzisławia Śląskiego. Na zgłoszenie kandydatów pozostało niewiele czasu. Warto więc się pospieszyć!

Złoty Wawrzyn jest przyznawany za wybitne osiągnięcia w dziedzinach takich jak gospodarka, nauka, kultura, sport, a także działalność społeczna. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się w dniu świętego Wawrzyńca patrona miasta Wodzisławia Śląskiego,10 sierpnia 2023 roku.

Wnioski o przyznanie złotego Wawrzyna może składać przewodniczący rady miejskiej Wodzisławia Śląskiego, komisja rady miejskiej Wodzisławia Śląskiego, prezydent miasta, organizacje pozarządowe, grupy osób fizycznych które mieszkają w mieście. W tym ostatnim przypadku minimalna ilość podpisów wynosi 100.

Lista nominowanych do nagrody złoty do Wawrzyńca będzie podana do wiadomości publicznej w połowie czerwca.